DIEN TECH sa zúčastní ISUPTW 2023, ktoré bude hostiť Nankai University v Qingdao v dňoch 8. – 11. septembra 2023. V rámci sympózia sú usporiadané dve sympóziá, THz Science and Technology a Ultrafast fenomény s rozsahom od základného výskumu až po aplikácie vrátane oblastí terahertzových a ultrarýchlych javov.

Medzinárodné sympózium o ultrarýchlych javoch a vlnách THz (ISUPTW)

"Zobrazia sa tri hlavné kryštálové materiály (GaSe; ZnTe; LiNbO3), ktoré sa široko používajú pri generácii Terahertzov.

Tešíme sa na vás tam!"

TÍM DIEN TECH

Čas odoslania: 01.09.2023